Výhody drevených konštrukcií

Prečo na stavbu konštrukcií a krovov požívať stavebné rezivo - drevo?
Drevené konštrukcie - výhody

.................. V príprave ...........................