Porovnanie spotreby palivového dreva a drevených brikiet

Palivové drevo, alebo drevené RUF brikety? Porovnanie na konkrétnom prípade v kozube.
Porovnanie spotreby palivového dreva a drevených brikiet

Napríklad pre kozub s tepelným výkonom 6 kW a 75 %-nom využití počas vykurovacej sezóny je potrebné cca 2 kg / hod. polien ( s výhrevnosťou 15 GJ / t , resp . 4,2 kWh / kg ). Ak uvažujeme o využití krbu ako doplnkového zdroja po dobu 600 hodín za rok, ročnú spotrebu palivového dreva možno odhadnúť na 1,5 tony. Tu veľmi záleží na obsahu vody v palive ( čím vyššia vlhkosť dreva, tým nižšia výhrevnosť a teda vyššia spotreba paliva ). Tento výpočet je len orientačný a v praxi záleží od kvality dreva, typu kachlí, veľkosti a zateplenia vykurovaného objektu, druhu dreva a ďalšie ). Cena palivového dreva sa pohybuje od 40 €/m3 v prípade mäkkého dreva vyššej vlhkosti až po 120 € / m3 kvalitného tvrdého vysušeného dreva na palete. Ročné náklady na palivo pre krbové kachle nemožno jednoznačne stanoviť, ale môžeme uvažovať v priemere s 200 €. Drevené brikety majú vyššiu výhrevnosť ( a nižší obsah vody ) ako bežné palivové drevo, preto je možné uvažovať so spotrebou 1,5 kg drevených brikiet za hodinu, teda okolo jednej tony brikiet za rok. Ich ceny sa u nás pohybujú od 250 až 315 € za tonu s dph a tomu zodpovedajú aj ročné palivové náklady. Kúrenie palivovým drevom je síce lacnejšie, ale drevenými briketami je to pohodlnejšie a jej aj jednoduchšia manipulácia.