Sušenie a uskladnenie reziva

Ako správne uložiť, uskladniť a sušiť stavebné rezivo.
Stavebné rezivo - sušenie a uskladnenie

.................. V príprave ...........................