Kubíkovanie, váha a cena stavebného reziva - online kalkulačka

Stavebné rezivo Košice - online kalkulačka - váha, cena, m3
Do kalkulačky zadajte rozmery reziva, počet kusov, cenu za m3 a váhu dreva jedného metra kubického. Online kalkulačka vypočíta kubatúru, váhu a cenu reziva.
Orientačná váha 1 m3 niektorého dreva:
Smrek, jedľa surové - 700kg (bežné na sklade reziva)
Smrek, jedľa suché - 400kg
Buk, dub surové - 1100kg
Buk dub suché - 700kg


          - šírka v mm

          - výška v mm

          - dĺžka v mm

          - počet kusov

- cena za m3 v EUR

      - váha 1 m3 v kg


Kubatúra reziva v m3:                  

Výsledná váha reziva v kg:          

Výsledná cena reziva v EUR: