OSB dosky s dovozom po celom Slovensku nakupujte za najnižšie ceny v eshope www.lacnedrevo.sk

Označenie prečnievajúceho nákladuOSB dosky s dovozom po celom Slovensku nakupujte za najnižšie ceny v eshope www.lacnedrevo.sk
VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. z 20. decembra 2008 v znení vyhlášky MV SROznačovanie prečnievajúceho nákladu
(k § 51 ods. 5 zákona)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo
vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na
vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do
strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť
označený reflexným označením s červenými a
bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a
smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny
vozidla pod uhlom 45o
nadol. Najmenšia
plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2
,
pričom táto plocha musí mať tvar
pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej
400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje
aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na
nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
Game info
Dátum pridania:
05-03-2014

731 x zobrazené Označenie prečnievajúceho nákladu
Komentáre na facebook